Onur Programı

Adsız tasarım (2)

İbn Haldun Üniversitesi öğrencilerine, fakülte müfredatlarının ötesinde, akademik derinlik ve zenginlik sunan Onur Programı bünyesinde, köklü bir maziye sahip İslam Medeniyetinin kapısını aralayacak dört yıllık müfredatı içeren Süleymaniye Onur Programı başladı.

Mukayeseli Eğitimi kendisine şiar edinen Ibn Haldun Üniversitesi’nin vizyonuna uygun olarak oluşturulan bu program, ilmi mirasımız ile güncel yorumları mukayese ederek araştırma yapabilme fırsatını öğrencilerine sunmaktadır. 

İslam medeniyeti içerisinde oluşmuş dil, hukuk, tarih, felsefe gibi ilimlere dair klasik metinlerin dört yıla yayılmış seminerler halinde, Süleymaniye Külliyesi içerisinde, programa dahil olan öğrencilere verilmesi amaçlanmaktadır.

50ea7206044ab4d99f963f4d9019a048

Sosyal Bilim Öğrencileri Neden Klasik İlimleri Öğrenmelidir ?

İbn Haldun (808-1406) bilginin doğasına dair bir değerlendirme yaparken, ilimleri tasnif etmenin bir yolunun da evrensel ilimler ve bir medeniyete has ilimler şeklinde ilimleri ikiye ayırmak olduğunu söyler. Ona göre evrensel ilimler farklı coğrafyalarda yaşayan toplumların insanı, doğayı ve toplumu anlamak için ürettiği ve insanlık birikiminin ortak ürünü olan bilimlerdir. Matematik, Fizik, Tıp, gibi alanlar sadece bir medeniyete ait değil, tüm insanlığın ortak bilgi birikiminin ürünleridir. Ikinci bir kategori olarak değerlendirdiği bilimler ise her bir medeniyetin kendine has olan, o medeniyete mensup insanların dünya görüşünü, hayata bakışını ve ihtiyaçlarını yansıtan bilimlerdir.

020n08894-6g9b5

İslami İlimler Fakültesinde Eğitim Gören Bir Öğrenci Neden Klasik İlimleri Öğrenmelidir ?

Kur’ân-ı Kerîm İslam ilim geleneğinin üzerine kurulduğu ilk kaynak olmakla birlikte Islam’ın tek kaynağı değildir. Islam tarihinin ilk dönemlerinde ortaya çıkan çok sayıda yeni problemin çözüme kavuşturulabilmesi için Kur’an gibi kaynak niteliğinde sınırlı sayıdaki metinlerin sorunlara hangi yönleriyle temas ettiğinin incelenmesi ve işlenmesi gerekmekteydi. Kur’an-ı Kerim, sünnet ve sahabe sözleri birer kaynak olarak rivayet formunda daha sonraki nesillere aktarılmış olmasına rağmen bu kaynaklar oldukça parçalı ve yeni problemlere cevap sunacak kadar sistematik olmadığı için bu kaynakları işlemek amacıyla farklı ilmî disiplinler teşekkül etti.

1d472fc598ff773bc3aa7b433c49bf59

Sıkça Sorulan Sorular

Soru 1: Süleymaniye Programına kimler başvurabilir?

Cevap: Süleymaniye Programına İbn Haldun Üniversitesin’de lisans eğitimine veya Arapça hazırlık programına devam eden, İngilizce hazırlığı bitirmiş öğrenciler başvurabilir.

Soru 2: Süleymaniye Programına hangi bölümlerde okuyan öğrenciler-başvurabilir?

Cevap: Tüm bölümlerden öğrenciler programa başvurabilir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur