Onur Programı

SÜLEYMANİYE ONUR PROGRAMI MÜFREDATI
SENE GÜZ BAHAR YAZ
SEMİNER/ATÖLYE HAFTA DÖNEM SEMİNER/ATÖLYE HAFTA DÖNEM SEMİNER/ATÖLYE HAFTA DÖNEM
1. SINIF Klasik Arapça 6 78 Klasik Arapça 6 78 Klasik Arapça 6 42
İslami İlimlere Giriş 2 26 Siyer-i Nebi 2 26 Fıkıh 6 42
Kur’an-Kerîm 2 26 Kur’an-Kerîm 2 26 Akaid 6 42
İslam Ahlakı (Riyâzu’s-sâlihîn) 2 26 İslam Ahlakı (Riyâzu’s-sâlihîn) 2 26 İslam Ahlakı (Riyâzu’s-sâlihîn) 4 28
Toplam (Saat) 12 156 Toplam (Saat) 12 156 Toplam (Saat) 22 154
2. SINIF Klasik Arapça 6 78 Klasik Arapça 6 78 Yurtdışı (Arapça Eğitim)
Fıkıh 4 52 Fıkıh 4 52
Tefsir (Metin) 2 26 Hadis (Metin) 2 26
İslam Ahlakı (İhya) 2 26 İslam Ahlakı (İhya) 2 26
Toplam (Saat) 14 182 Toplam (Saat) 14 182
3. SINIF Fıkıh 6 78 Fıkıh Usulü 6 78 Fıkıh Usulü 6 42
Mantık 4 52 Vaz be Münazara 4 52 Vaz be Münazara 6 42
Hadis Usulü 2 26 Hadis (Tatbik) 2 26 Hadis (Tatbik) 6 42
İslam Ahlakı (Min edebi’l-İslam 2 26 İslam Ahlakı (Min edebi’l-İslam 2 26 İslam Ahlakı (Min edebi’l-İslam 4 28
Toplam (Saat) 14 182 Toplam (Saat) 14 182 Toplam (Saat) 22 154
4. SINIF Fıkıh Usulü 4 52 Belağat 4 52 Kelam 6 42
Belağat 4 52 Kelam 4 52 Güncel Kur’an ve Hadis Problemleri 6 42
Güncel Fıkıh Problemleri 2 26 Tefsir (Tatbik) 2 26 Güncel İtikadi Problemler 6 42
İslam Ahlakı (Mektûbât) 2 26 İslam Ahlakı (Mektûbât) 2 26 İslam Ahlakı (Mektûbât) 4 28
Toplam (Saat) 12 156 Toplam (Saat) 12 156 Toplam (Saat) 22 154

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur