Onur Programı

Süleymaniye Konuşmaları 6 – İslam Dünyası’nda 13. Yüzyıl Sonrası İlmi Üretkenlik Durdu mu?


Süleymaniye Konuşmaları devam ediyor…

6 Nisan 2019 tarihinde “Süleymaniye Konuşmaları” serisinin altıncısı gerçekleştirildi. Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar’ı ağırladığımız konferansta “İslam Dünyası’nda 13. Yüzyıl sonrası İlmi üretkenlik durdu mu?” sorusuna istatiksel veriler ışığında cevap arandı. Prof. Dr. Özvar, bu soruya cevap ararken yaşadığı zorluklardan en önemlisinin rakamsal olarak bu alanda veri eksikliği olduğu ve bu boşluğu doldurmanın ne denli güç olduğunu vurguladı.

Türkiye’deki ve çeşitli ülkelerdeki yazma eserler kataloglarını taramak suretiyle ulaşılan eserler, yüzyıllara ve konulara göre olmak üzere çeşitli tasniflere tabii tutulmuşlardır. Elde edilen veriler keyfiyyet ve kemmiyet açısından değerlendirilerek eserlerin ait olduğu yüzyıl hakkında çıkarımlar yapılmıştır. Yaklaşık 68.000 kitabın örneklem olarak incelendiği bu projede görülüyor ki İslam Dünyasında 15. yy’dan 18. yy’a kadar ilmi üretkenlik artarak devam etmiştir.

Prof. Dr. Özvar, bir İktisat tarihçisi olarak öğrencilerimize derin ilmi tecrübesinden örnekler vererek ilmi üretkenliğin önemine ve herhangi bir konuda çalışma yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair nasihatlerde bulundu. Aynı zamanda hocamız bu konferansta sosyal bilimlerin sayısal verilerden nasıl faydalandığını örneklerle göstermiş oldu. Konferans’ın sonunda öğrencilerimizden gelen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Özvar, “Osmanlı bu ilmi üretkenliğe rağmen neden geriledi?” sorusuna “Geriledi mi acaba?” şeklinde cevap vererek zihinlerde soru işaretleri bırakarak ilerleyen zamanlarda ikincisinin yapılması planlanan konferansın başlığını da belirlemiş oldu.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur