Onur Programı

Süleymaniye Konuşmaları 5 – Kendini Tanımak, Kendini Bulmak, Kendini Bilmek


Süleymaniye Programı, önde gelen ilim adamları ile öğrencilerini buluşturarak onların ilmî gelişimlerine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Bu vesile ile Süleymaniye Buluşmalarının beşincisi Prof. Dr. Kemal Sayar’ın “Kendini Tanımak, Kendini Bulmak, Kendini Bilmek” başlıklı konuşması ile 23 Mart 2019 tarihinde Süleymaniye Külliyesinde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Kemal Sayar konuşmasına kendini tanıma konusunun bütün medeniyetlerde yer aldığını ifade ederek ve örnekler vererek başladı. Ardından İslam Medeniyetinin kendini tanıma konusuna yaklaşımını açıklayan Kemal Sayar, tasavvuf geleneğinde de olduğu gibi insanın kendi eksik tarafları ile tanışarak olgunlaşabileceğini belirtti. Diğer yandan modern psikolojide sorunlardan kurtularak ilerlemenin temel alındığı ancak bunun kısa süreli mutluluğa ulaştırdığını sonrasında ise büyük sorunlara yol açtığını söyledi. Bu açıdan modern psikolojik yaklaşımın insanın bir takım varoluşsal problemlerine çözüm üretemediğini de sözlerine ekledi.

Konuşmasının devamında insanın kendini tanıması için kendine ve hayata dair sorular sormasının gerekli olduğunu ifade etti. Varlığın amacı ve anlamına dair düşünürler tarafından sorulan sorulardan örnekler vererek, bu tür sorular sormanın önemini vurguladı. Günümüze kadar bu sorulara farklı cevaplar verildiğini aktardıktan sonra, anlam arayışında Allah’ın rızasını düşünmenin insanları asıl mutluluğa ulaştıracağını da söyledi. Diğer yandan bu arayışın uzun bir sürece yayıldığını ve kişinin bulduğu cevapları her zaman geliştirebileceğine dikkat çekti.

Konferansını nihayete erdirmeden önce öğrencilerimize nasihatlerde bulunan Prof. Dr. Sayar, kendilerine samimî dostlar edinmelerini, karşılaştıkları zorluklarla mücadele etmelerini ve ilim için çaba harcamalarını tavsiye etti. Konferansın sonunda öğrencilerimizden gelen soruları cevaplayan Prof. Dr. Kemal Sayar’a hediye takdiminin ardından program sona erdi.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur