Onur Programı

Süleymaniye Konuşmaları 1 – Ne yapıyoruz ? Niçin yapıyoruz ?Posted by On 27 Kasım 2018


Rektör hocamız Prof. Dr. Recep Şentürk’ün katılımlarıyla Süleymaniye Konuşmalarının ilki “Ne yapıyoruz? Niçin Yapıyoruz” başlığı ile yapıldı. İnter disipliner çalışmalara fazlaca önem atfeden hocamız Osmanlı dönemindeki Üniversite statüsündeki medreseler ile günümüz üniversitelerini kıyaslayarak aradaki bilgi üretimi farkına dikkat çekti. Nitekim Osmanlı’daki medreselerin günümüzdeki İlahiyat fakültelerine değil tüm bölümleri içeren Üniversiteye tekabül ettiğini çizen Şentürk, bütün bölümlerin İslami İlimlere vakıf olması gerekliliğinden bahsetti. Bu amaca yönelik Onur Programı bünyesinde kurulan Süleymaniye Programının misyon ve vizyonunu açıklayarak önemine vurgu yaptı.

Süleymaniye Programının gerek üniversitemiz gerekse tüm dünya için bütüncül eğitim anlayışını pratiğe dönüştürmek bakımından çok önemli bir adım sayılmasının arka planına değinen hocamız, öğrencileri talep ettikleri yolun zorluğuyla beraber ulviliğini ”لكل تشريف تكليف”sözüyle vurgulayarak motive etti. Sohbet havasında geçen konferansa Hocamız Hadis-i Şeriflerden örnekler vererek renk kattı.

 

 

 

EtkinliklerHaber ve DuyurularKonferanslar

Comments are disabled.