Onur Programı

Onur Buluşmaları – Dr. Öğr. Üyesi Heba Raouf


İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Heba Raouf Ezzat, Onur Programı’nın düzenlediği Onur Buluşmaları kapsamında, 14 Nisan Salı günü “CV’de Olmayan Hayatım” başlıklı bir konuşma yaptı.

Şehir Sosyolojisi alanının duayen ismi olan Heba Raouf Ezzat, Doktorasını Kahire Üniversitesi’nde Siyaset Felsefesi alanında tamamlamıştır. Dr. Ezzat, mukayeseli siyaset teorisi, küreselleşme, vatandaşlık kavramları üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kahire Üniversitesi, London Schools of Economics, Kahire Amerikan Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, University of Berkeley ve Westminister Üniversite’lerinde araştırmacı olarak çalıştı ve dersler verdi. The Oxford Encyclopaedia for Islam and Women adlı ansiklopedinin yayın kurulunda bulundu. Birçok sivil toplum kuruluşunda aktif rol aldı. İngilizce ve Arapça birçok akademik yayını bulunan Heba Ezzat, Mayıs 2017’den beri İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesidir.

Öğrenim yıllarında Tarih alanına ve özellikle İslam tarihi alanına ilgili olduğunu belirten Dr. Ezzat daha sonraları antik tarihe ve medeniyetler tarihine çok fazla ilgisinin olmadığını fark ettiğini ve bu nedenle de Tarih okumaktan vazgeçtiğini belirtiyor. Medeniyetler tarihi ve antik tarih çalışmalarını MEDİT’de yaptığını belirten Dr. Ezzat, gençlik yıllarında ilgili olduğu tarihin 20. Yüzyıl tarihi olduğunu fark ettiğini ve bu ilginin onu Siyaset Bilimi okumaya ve bu alan üzerinden çalışmalar yapmaya ittiğini belirtti.

Babasının evlerine yakın olması sebebiyle ve Dr. Ezzat’ın dil öğrenmesi için iyi bir fırsat olabileceğini düşünmesi sebebiyle kendisini Alman Hristiyan okuluna gönderdiğini belirten Dr. Ezzat, Lise eğitiminin sonuna kadar burada eğitim gördüğünü belirtti. Lise yıllarında politik analizler yaptığını ve etrafında gördüğü farklılıkların kendisine kattıklarından bahseden Dr. Ezzat, bu yıllarda çok okuduğunu ve sınıf birincisi olduğunu belirtti.

1980’li yıllarda Kahire Üniversitesinde Siyaset Bilimi eğitimi almaya başlayan Dr. Ezzat, o yıllarda İslami hareketin yükselişte olduğunu ve Üniversite içerisinde İslami hareketlerin yoğun olduğunu belirtti. Kendisinin ise kendi çalışmalarıyla ilgilendiğini ve kampüs içerisindeki aktivizmden uzak durduğunu belirtti. Siyaset Bilimi öğrenimi gördüğü yıllarda farklı alanlarda da okumalar yaptığını ve kendisini geliştirmeye çalıştığını belirten Heba Raouf alanında ön plana çıkmış Profesörlerden dersler aldığını söyledi. Hayatında öğrenmenin ve öğretmenin öneminden bahseden Dr. Ezzat çalışmaları süresince ailesinden aldığı desteğin ve eşinden aldığı desteğin çok önemli olduğunu söyledi. Aile hayatının çalışma sürecinde etkili olduğunu ve aile içerisinde çalışmalarının desteklenmesinin kendisi için büyük anlam ifade ettiğini belirtti.

Konuşmasının devamında yurtdışına çıkış hikayelerine değinen Dr. Ezzat erken yaşlardan itibaren babasının desteği ve arzusuyla bir çok ülkeye gittiğini ve bu deneyimlerinin hayatına önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

Arap Baharı olaylarından da bahseden Dr. Ezzat eylem için Kahire’ye gelen arkadaşlarını evinde ağırladığını ve Arap Baharı hareketini destekleyen gazete yazıları yazdığını belirtti. Daha sonraları gelişen siyasi olaylar sonrasında İngiltere’ye eğitim vermeye giden Dr. Ezzat daha sonra İstanbul’a geldiğini ve öğretme serüvenine burada devam ettiğini belirtti.

Konuşmasının sonlarında Türkiye ve Mısır arasındaki benzerlik ve farklılıklara değinen Dr. Ezzat, Türkiye’nin kendi evi gibi olduğunu söyledi ve Türkiye’de yaşayan insanları sevdiğini ve İslam sayesinde kültüre alışkın olduğunu belirtti. Ayrıca İstanbul’un Kahire gibi kozmopolit bir şehir olması sebebiyle kendini yabancı hissetmediğini ve denize yakın yaşamayı sevmesi sebebiyle İstanbul’da kendini rahat hissettiğini söyledi.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur