Onur Programı

Onur Buluşmaları – Prof. Dr. Medaim YanıkPosted by On 15 Aralık 2017


Onur Programının düzenlemiş olduğu Onur Buluşmalarının üçüncüsü, 20 Aralık 2017’de üniversitemizin Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Medaim Yanık ile gerçekleştirildi. Hocamızın CV’de olmayan hayatını kendinden dinleme fırsatı bulan öğrencilerimiz, akademik çalışma yapmanın mahiyeti, teori ve pratik arasındaki bağlantının sağlanması ve bireyin kendini tanımasının değerine dair kıymetli bilgiler edindiler.

Konuşmasına nasıl bir kültürel çevre ve ortamda yetiştiğini anlatarak başlayan Medaim Yanık, elde etmiş olduğu başarılarda analiz kabiliyetinin, içten gelen kendini gerçekleştirme motivasyonunun ve zekâsının etkili olduğuna inandığını belirtti. Bununla birlikte genç yaşlardan itibaren içinde bulunduğu varoluşsal sorgulamaların yanında büyük anlatılara ve düşünce akımlarına olan sevgisinin lise döneminde yaptığı okul dışındaki entelektüel faaliyetlerine bağladığını da söyledi.

Sosyal konulara olan bu merakı İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki eğitimi boyunca onun derslerde zorlanmasına ve istek duyamamasına sebebiyet vermiştir. Ancak stajı esnasında psikiyatri alanını daha yakından tanımış ve ilgilendiği konularla yeteneklerinin birleştiği bir alan olduğunun farkına varmıştır. Bu durum zihnen rahatlayıp, performansının tıp fakültesindeki yıllarından kat kat fazla olacak şekilde artmasını sağlamıştır. Sonrasında vaktinin çoğunu psikiyatri alanına dair kitaplar okuyarak ve klinikte hastalarla ilgilenerek geçirmeye başlamıştır.

Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra klinikteki görevlerinin yanı sıra psikiyatri ile ilgili araştırmalarına da devam eden Medaim Yanık, Harran Üniversitesinde araştırma görevlisi olmuştur. Burada Urfa’nın yöresel kültürünü yakından gözlemleyen Medaim Yanık, yas evleri ve sıra geceleri üzerine çalışmalar yaparak kültürel psikiyatri alanında meşhur olmuştur. Harran Üniversitesinde doçent olduktan sonra Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim olmuştur. Medaim Yanık, otuz beş yaşında başhekim olarak Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarihinin en genç başhekimi de olmuştur.

Burada üç yıl başhekimlik yaptıktan sonra Şehir Üniversitesi’nden gelen bir teklif üzerine başhekimlik görevinden istifa ederek üniversiteye geçtiğini belirten Yanık, hayatındaki değişikliklerin hep gelen tekliflerle olduğunu da sözlerine ekledi.

Son olarak akademik kariyerinde büyük teoriler yerine bir alana odaklanarak incelenen alanın bütün teknik bilgilerini bilmeyi ve somut sonuçlar ortaya koyan işler yapmayı tercih ettiğini ifade etti. Aynı şekilde bir konu hakkında yazacağı zaman bunun klasik İslam literatürü kaynaklarındaki verilerle mukayese edilmesine önem verdiğini de belirterek sözlerine son verdi. Konuşmasının ardından öğrencilerimizden gelen soruları cevaplayan hocamıza Onur Programı adına hediye takdim edildi.

EtkinliklerHaber ve DuyurularKonferanslarOnur Buluşmaları

Comments are disabled.