Hüsna Hamiyet ALTIN


husna.altin@ihu.edu.tr

  1. 2013

    Lisans

    Yale Üniversitesi Tarih Bölümü

  2. 2018

    Yüksek Lisans

    Berlin Frei Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü


Araştırma Alanları

Tefsir Tarihi, Şerh ve Haşiye Literatürü, Kur'an Araştırmaları, Erken Modern Dönem İslam Düşünce Tarihi

Biyografi

Hüsna Hamiyet Altın 2009 yılında Robert Kolej’den, 2013 yılında Yale Üniversitesi Tarih bölümününden mezun oldu. Lisans eğitiminden sonra iki yıl 29 Mayıs Üniversitesi Kur’an Araştırmaları Merkezi’nde (KURAMER) araştırmacı ve tercüman olarak görev yaptı. Yüksek lisans eğitimini Berlin Frei Üniversitesi’nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde “Klasik Dönem Sonrası Tefsir Geleneğinde Muhakeme Türü” başlıklı teziyle tamamladı. İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca ve Farsça bilmekte olup halen doktora çalışmalarını sürdürmektedir.