Onur Programı

Hakkımızda

Onur Programı Nedir ?

Üniversite bünyesinde üstün başarı gösteren lisans öğrencileri ile lisansüstü araştırmacılara yönelik olarak düzenlenen, fakülte müfredatlarının ötesinde bir akademik derinlik ve zenginlik sunan, ayrıca öğrencileri gerek maddi gerekse sosyal ve kültürel açılardan destekleyen özel programların yaygın adıdır.

Onur Programlarının Dünyadaki ve Türkiye’deki Durumu Nasıldır?

Onur programları, ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere üniversite eğitimine önem verilen pek çok ülkede ve özellikle akademik başarısı yüksek üniversitelerde farklı isim, muhteva ve formatlarla uygulanmaktadır. Türkiye’de ise birkaç üniversite dışında onur programı bulunmamaktadır.

Onur Programlarına Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?

Dünyada onur programları; Standart müfredatla yetinmeyip daha fazla akademik ve sosyal imkân talep eden başarılı öğrencilerin uzun süreli veya dönemsel programlarla desteklenmesi, üstün başarı gösteren öğrencilerin bireysel yetenek ve ihtiyaçları açısından daha kaliteli eğitim ve rehberlik almaları, farklı fakültelerden başarılı öğrencilerin birbirleriyle tanışmaları ve multidisipliner bir ortamda daha geniş perspektif sahibi ve üretken hale gelmeleri, Onur programında edindikleri vizyon ve donanım ile mezuniyet sonrası hayata bir adım önde başlamaları, Onur programında edindikleri geniş ve seçkin çevre ile üniversite sonrasında da irtibatta kalarak gerek kariyer gerekse sosyal olarak daha nitelikli bir hayata sahip olmaları vb. hedeflerle planlanmakta ve uygulanmaktadır.

İbn Haldun Üniversitesi Onur Programı Nedir ?

İHÜ Onur Programı, Üstün başarı gösteren lisans öğrencileri ile lisansüstü araştırmacılarının kendilerini akademik ve sosyal yönden geliştirmeleri ve daha donanımlı hale gelmeleri için, fakülte müfredatları haricinde uzun süreli programlar ile dönemsel projelerin planlandığı ve yürütüldüğü ayrıcalıklı bir birimdir.

İHÜ Onur Programı'nın Sunduğu Ayrıcalıklar Nelerdir ?

İHÜ Onur Programı’nda lisans öğrencileri ve lisansüstü araştırmacıları ayrı bölümler halinde değerlendirilecek ve kendi ihtiyaç, talep ve seviyeleri dikkate alınarak pek çok akademik, maddi ve sosyal ayrıcalıklara sahip olacaklardır:

Seminerler

  • Klasik İlimler Seminerleri
  • Sosyal Bilimler Seminerleri
  • Dil Bilimleri Seminerleri
  • Kişisel Gelişim Seminerleri

Atölyeler

  • Multidisipliner Bilim Atölyeleri
  • Sanat ve Musıki Atölyeleri
  • Klasik Okumaları

Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti

  • Bireysel ve grup halinde akademik danışmanlık
  • Üniversite içinden ve dışından ilim, kültür ve sanat insanlarıyla irtibat kurma kolaylığı

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Korunmaya muhtaç çocuklar ve aileler, çevresel sorunlar, bağımlılıklarla mücadele, sağlık, eğitim vb. konularda doğrudan sahaya inerek toplumsal problemlerin çözümüne katkı sunma ve tecrübe edinme.

Danışmanlar eşliğinde yürütülecek dönemsel projelere katılma, tebliğ ve rapor hazırlayıp kamuoyunu aydınlatma

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur