Onur Programı

Gezilim – Tekkeler ve Asitaneler Başvuruları Başladı


Onur Programı Koordinatörlüğü Gezilim’in 2018-2019 2. Etkinliğini “Tekkeler ve Asitaneler” başlığı altında gerçekleştirecek.

8-9 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan etkinlik öncesinde 5 Aralık Çarşamba günü Dr. Ahmet Murat Özel tarafından “Osmanlı’da Toplumsal Hayat ve Tasavvuf” adlı konferans yapılacaktır.

Tarihi süreç içinde bir hal ilmi olmuş tasavvufta, tekkeler önemli bir yer arz eder. Tekkeler Türklerin Anadoluya yerleşmesinden itibaren Anadolunun Türkleşmesinde de temel bir role sahiptir. Anadolu’da tekkeler halkın temel ihtiyaçlarının yanında asitane, hastahane, halkla haberleşilen bir mekan olarak kullanılmıştır. İstanbulun fethinden sonra İstanbulda da yaygınlaşmaya başlayan tekkeler giderek toplum için fonksiyonel bir hale gelmiştir.

Osmanlı İstanbulunda tekkeler, medeniyetin ve mûsîkînin merkezi olmasıyla tanınmaktadır. Tekkelerin başındaki kimselerin tasavvufi görevlerinin yanı sıra sosyal hayat içerisinde de saygın yerlerde oldukları bilinmektedir. Fakat buna rağmen tekkeye mensup nüfuz sahibi kimseler dahi zaman içerisinde oluşmuş adab ve erkâna uymak durumundadır. Bunların içerisinden Mevlevi dergahlarına dair bir örnek verilecek olursa: Mevlevilikte İstanbuldaki asitanelerde bin bir günlük çile çıkarılmış ve yalnızca buralardan derviş yetişmiştir. Osmanlı döneminde Yenikapı Mevlevîhânesi ve Galata Mevlevîhânesi birer âsitâne olarak görev yapmıştır. Tarîkatin diğer dergâhları ise misafir ve yolcular için kullanılmıştır. Tekkeden nüfuz sahibi kimseler dahi bu teamülü değiştirememişlerdir.

İstanbul tekkeleri toplumu dönüştüren bir unsur olmalarının yanı sıra sözlü ve yazılı kültüre çok büyük katkıda bulunmuştur. Türk İslam edebiyatı için oldukça önemli eserlerin yanı sıra önemli mûsikîşinaslar yine bu gelenekten gelmiştir. Mûsikîyi bir unsur olarak alıp dönüştüren ve yeni yorumlara kapı aralayan bu kültür, birçok musikişinasa ilham olmuştur. Bu nedenle medeniyetimizin izlerini tekkeler ve âsitaneler üzerinden okumak onu farklı boyutlarıyla anlamayı vaat eder. Bu anlayış aynı zamanda medeniyeti bütünleştiren unsurları tasavvuf bağlamında tanıyıp bunlar üzerinden yeni okumalar yapma imkânı sunar.

[su_button url=”https://goo.gl/forms/FZEtpxgmlGv9Gmp52″ size=”5″ radius=”round”]BAŞVURU[/su_button]

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur