Onur Programı

Gezilim’in İkinci Durağı İstanbul’daki Tekkeler ve Asitaneler Oldu


Gezi ve ilmi bir arada öğrencilere sunmak amacıyla başlattığımız etkinliğimizde bu ay “Tekkeler ve Asitaneler” işlendi. Gezilim’in ilim kısmı 5 Aralık 2018 tarihinde Ahmet Murat Özel hocanın “Osmanlı’da Tasavvuf ve Toplumsal Hayat” başlıklı konferansı ile gerçekleştirildi. 8/9 Aralık 2018 tarihlerinde iki grup şeklinde yapılan gezide ise Haktan Tursun’un rehberliğinde Yahya Efendi Dergâhı, Galata Mevlevihânesi, Sertarikzâde Dergâhı ve Sümbül Efendi Âsitânesi olmak üzere dört farklı tekke ziyaret edildi. Osmanlı’daki sûfi hayatının izlerinin sürüldüğü bu gezilim’de verilen değerli bilgilerle gönüllere, Yahya Efendi gibi boğaza nazır tekkelerin manzaraları ile gözlere hitap edildi.

Konferansta tasavvuf ve tarikatlara dair geçmişten günümüze değişiklikler ve topluma sağladıkları katkılar üzerinde durulurken, gezi ile tüm bunları bizzat müşahede imkânı bulan öğrenciler, edindikleri bilgilerle günlük hayat arasında irtibat kurabildiler. Bu kurumların esasında Osmanlı toplumunun şekillenmesinde ne kadar etkili olduğunun farkına varan katılımcılar; kaybedilen estetik ve ahlak değerlerini tekrar hayatın bir parçası haline getirmenin önemini kavradılar.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur