Onur Programı

2018-2019 Bahar Dönemi Atölyeleri

HAYATIN İÇİNDEN HUKUK

“Hukuk Boyutuyla Güncel Meselelere Bir Bakış”

Bu atölyede normal hayatta karşılaşılan olaylar hukuki açıdan ele alınacaktır.

Atölye Danışmanı : Ömer Faruk EROL

Atölye Dili : Türkçe

reading-al-muqaddimah-poster

DİJİTAL TOPLUMDA İNSAN

“Ağa Takılan Kimlikler”

Bu  atölyede insanın dijital teknolojileri kullanırken kurduğu insan ilişkileri, geride bıraktığı izler ve bu izlerin devlet, siyaset, ticaret vb. unsurlar tarafından kullanımı ele alınacaktır.

Atölye Danışmanı : Mehmet Emin BABACAN

Atölye Dili : Türkçe

sosyal-medyada-basari-icin-7-altin-kural_9812_11-48-35

ORTADOĞU’DA GÜNCEL KRİZLER

“Siyasal ve Toplumsal Analizler”

Ortadoğu coğrafyasındaki mevcut siyasi krizlerin tartışılacağı bu atölye, katılımcılara bölgenin temel dinamikleri hakkında bir perspektif kazandırmayı hedeflemektedir.

Atölye Danışmanı : Abdullah Enes TÜZGEN – Zahide Tuba KOR

Atölye Dili : Türkçe

map-3473138_1920

KLASİK ARAPÇA SEMİNERLERİ

Bu seminer programında, İslâmi İlimler’i öğrenmeye rağbet eden öğrencilerimiz için Emsile ve Bina kitapları ve metodu, kelimenin kökenini bulma, farklı formlarda fiil çekimleri, başka manalara geçişi ve babları gibi birçok konuyu ele alınmaya çalışışacaktır.

Atölye Danışmanı : Selman KÜÇÜKSUCU

Atölye Dili : Türkçe

alhambra-wall-panel-detail-jane-rix

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İSLAMİ İLİMLER

Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam, Mantık, Belagat ve diğer İslami İlimlerin mahiyetinin ve öneminin interaktif bir şekilde ele alınacağı atölyede, bu disiplinlerin günümüze yansımalarına da değinilecektir.

Atölye Danışmanı : Fatma ATEŞ

Atölye Dili : Türkçe

The Scholars

DAHA ANLAMLI BİR YAŞAM

“Pozitif Psikolojiyle Kendini Tanıma “

Bu atölyede pozitif psikolojinin güçlendirmeye odaklı bakışıyla, psikolojik iyi olma halimizi güçlendirecek özelliklerimizi yaşantılayacağız.

Atölye Danışmanı : Gül Senem ÖZDEMİR

Atölye Dili : Türkçe

adventure-1850673_1920

ŞİİR VE TASAVVUF

“Sufi Şairin Dünyasına Giriş”

Bu seminerler serisinde, tasavvuf şiirinin seçkin örneklerinden istifade edilerek tasavvufun mahiyeti, tasavvuf geleneği, sufilik, nefis tezkiyesi, tasavvuf adabı ve erkânı ele alınacaktır.

Atölye Danışmanı : Ahmet Murat ÖZEL

Atölye Dili : Türkçe

50ea7206044ab4d99f963f4d9019a048

ISLAMIC INTELLECTUAL TRADITION

Bu atölye, katılımcılara İslami entelektüel geleneğin temel yönlerini tanıtacaktır.

Atölye Danışmanı : Hüsna Hamiyet ALTIN

Atölye Dili : İngilizce

Picture 021

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur