Onur Programı

Atölyeler

İbn Haldun Üniversitesi Onur Programı bünyesinde haftada bir olmak üzere gerçekleşen atölyeler çeşitli bölümlerden öğrencileri bir araya getirmektedir.  Atölyelerde üniversiteden bir çok akademisyenle bir araya gelen öğrenciler, alanları dışında ilgi duydukları konularda kendilerini geliştirme imkanı elde etmektedir. Böylelikle öğrenciler mukayeseli eğitim metodu dahilinde hocalarıyla çeşitli değerlendirmeler ve tartışmalar yapabilmektedirler. 

Onur Programının sosyal bilimlere dair atölyeleri, siyaset, sosyoloji, psikoloji, edebiyat, iletişim gibi alanları kapsamaktadır. Sosyal bilimcinin üretkenliğinin teşvik edildiği atölyelerde dergi, latinizasyon, sunum ve makale gibi eserler öğrenciler tarafından çıktı olarak ortaya konmaktadır. Atölyelerin sonunda ise  Onur Programı tarafından katılımcılara başarı sertifikaları taktim edilmektedir.

Yaşam Becerileri

Kendini tanıma, hedef belirleme, zaman yönetimi, iletişim ve ilişkiler gibi modern psikolojinin başarılı insan olmak üzerine sunduğu kalıpları, kadim geleneğimizdeki değerler ile karşılaştıracağımız bu atölye; modern dünyada genç yetişkin olan sizlere sanat etkinlikleri, canlandırmalar, küçük grup egzersizleri gibi renkli ve keyifli bir yaşam tecrübesi sunmayı hedefliyor.

IMG_2607
IMG_2654 (1)

Klasik Arapça Seminerleri

Medeniyetimizin klasik eğitim sisteminde, İslâmi ilimleri öğrenmeye yardımcı bir alet olarak dil yetisini kazandırmak hedeflenmekteydi. Sekiz haftalık bu seminer programında, İslâmi İlimler’i öğrenmeye rağbet eden öğrencilerimiz için Emsile ve Bina kitapları ve metodu, kelimenin kökenini bulma, farklı formlarda fiil çekimleri, başka manalara geçişi ve babları gibi birçok konuyu ele alınmaya çalışışacaktır. 

Üç Tarz-ı Siyaset

Bu atölyede, Osmanlının son dönemlerinden günümüze kadar Anadolu’da yankı bulmuş çeşitli fikir akımları ele alınacaktır. Modern Türkiye fikrinin doğuşu ve ilerleyişi, kanaat önderleri tarafından oluşturulan milli elit hareketleri, Osmanlıcılık fikri bağlamında milletlerarası ittifak fikrinin tarihte nasıl bir rol oynadığı gibi meseleler; Türkçülük, Milliyetçilik ve Osmanlıcılık akımları çerçevesinde detaylandırılarak işlenecektir. Atölye ile öğrencilerde yeni perspektifler oluşması hedeflenmektedir.

Sosyal Bilimlerde Veri Analizi

Hayatımız etkileşimli bir ağın içinde geçiyor. Her türlü hareketimiz aslında bir veri. İnsanı ve toplumu analiz etmek için dijital verileri kullanmak artık bir zorunluluk haline geldi. İşte bu nedenle,
• Büyük veri ve yapay zeka alanlarında teknik altyapısını geliştirmek,
• Python ve R programlama dillerinde kod yazmak,
• veri analizi ve sosyal bilimlerin teknik tarafındaki gereksinimlerini
karşılamayı amaçlayan hesaplamalı sosyal bilimler konusunda yeni yaklaşımları öğrenmek isteyen herkesi bekliyoruz.

Kısa Film Senaryo Yazımı

Hepimiz filmleri severiz ve filmler bize öyküler anlatır. Bu derste filmin öyküsünün ilk adımını yani senaryoyu öğreneceğiz. Hayal kurmayı ve kurduğunuz hayalleri kanlı canlı filmlere dönüştürmenin yollarını konuşacağız. Bol bol film izleyip kendi hikayelerimizi yazacağız. Hazırsanız başlayalım!

IMG_2689

Tasavvuf Şiirinin Anlam Dünyası

İslam’ın manevi ve deruni yaşam tarzını yansıtan tasavvuf, edebiyatın en önemli türlerinden biri olan şiirde en güzide örneklerini göstermiştir. Dört hafta sürecek olan bu seminerler serisinde, tasavvuf şiirinin seçkin örneklerinden istifade edilerek tasavvufun mahiyeti, tasavvuf geleneği, sufilik, nefis tezkiyesi, tasavvuf adabı ve erkânı ele alınacaktır. Bu seminerlerin temel amacı, tasavvufun çeşitli yönlerinin şiir aracılığıyla ortaya koyulmasıdır.

Hayatın İçinden Hukuk

Hukuk, çoğu zaman zihinlerde soyut kurallar bütünü olarak yer almakta, mahkeme kürsülerinde karşılaşılan kurallar olarak düşünülmektedir. Halbuki televizyon yayınlarından sosyal medya kullanımına, devletin yönetim sisteminden büyük yatırımlara kadar hemen hemen her meselede hukukun sağladığı bir özgürlük ya da hukukun belirlediği bir yükümlülük bulunmaktadır. Bu atölyemizde normal hayatta karşılaştığımız olayları hukuki açıdan ele alacağız. 

Psikolojide İlginç Deneyler

Psikolojinin yıllardır üstünde yazılan, konuşulan deneyleriyle tanışmak ister misin? Örneğin beynin iki tarafını birbirine bağlayan bağ koparsa ne olur dersin? Ya da bir gün para karşılığında gardiyan veya mahkum rolünü alır mısın deseler kabul eder miydin? Bu rolü kabul eden kişilerle yapılmış gerçek bir deneyin sonuçlarını dinlemek ister misin? İşte bu atölyede psikolojinin biyolojik temellerine dair yapılmış ilginç ve meşhur deneylerle tanışacağız.

Orta Doğu'da Güncel Krizler

Ortadoğu coğrafyasındaki mevcut siyasi krizlerin tartışılacağı bu atölye, katılımcılara bölgenin temel dinamikleri hakkında bir perspektif kazandırmayı hedeflemektedir. Her bir oturumda, o haftaki konunun tarihi arka planı konuşulacak ve önceden belirlenmiş̧ okumalar üzerinden güncel durum tartışılacaktır. Ele alınabilecek bazı başlıklar şu şekildedir: Suriye İç Savaşı, Suudi Arabistan’da Taht Mücadelesi, İran’da Halk Gösterileri, Kuzey Irak Referandumu.

Felsefede Ahlak Tartışmaları

Büyük filozoflar ahlakı nasıl tanımlıyor? Ahlak felsefesi metinleri bize ne söyler? Ahlak felsefesine dair filozofların bakış açılarındaki farklılıkların kökeni nedir? Seçilmiş ahlak filozoflarının metinlerinden hareketle yapılacak bu atölyede, Aristoteles, Kindi, Farabi, Spinoza, Taşköprüzade gibi düşünürlerin ahlak metinleri üzerinde tartışılacak ve katılımcılar ahlak konularında yazı yazmaya teşvik edilecektir.

Media, Power and Politics

The aim of this atelier is to focus on the role of communications in a post-truth world. This 4-week program will address how media is manipulating certain topics and dominating the agenda and discourse. Media’s role in shaping politics and power dynamics will be analyzed through following topics: The Netflix Effect: Manipulating ‘sensitive’ topics, #ChristchurchAttack: Terror and terrorism in the media, Turkish Drama: Cultural diplomacy or propaganda?, Graffiti: Resistance through visual communications.

IMG_2631

Të Jetosh Si Musliman Në Kohën Postmoderne

Çfar është e mira? Çfar është e drejta? Çfar është e bukura?
Në ditët e sotme, ku konceptet dhe normat kryesore interpretohen dhe preceptohen në forma të ndryshme, kërkojmë te vertetat dhe urtesitë universale te pa ndryshueshme. Dimensionet e pa gabueshme të jetës së perditshme mund t’i mësojmë vetëm nën shembullin përfekt dhe drejtimin e të Dërguarit të Allahut (alejhisselam). Në ligjerata do mirret për bazë libri i İmam Neveviut “Rijâdu’s-Sâlihîn” (Kopështi i njerëzve të mirë, të drejtë e të urtë), libri më i pëlqyer i haditheve i cili eshte lexuar per vite të tëra dhe akoma vazhdon të lexohet nga muslimanët.

Nikomakhos’a Etik Atölyesi

Bu atölyede Aristoteles’e ait olan Nikomakhos’a Etik metni  tahlil edilecek ve bir filozofun ahlak görüşleri felsefi gelenekteki yerine göre değerlendirilecektir. Ahlak felsefesi için önemli bir yapıt olan Nikomakhos’a Etik eserinin inceleneceği atölyemiz aracılığıyla öğrencilerimiz, erdemler hiyerarşisini ve ahlak metafiziğini yakından tanıma fırsatı yakalayacaklardır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur