Onur Programı

Personel

KOORDİNATÖR

Abdullah Enes TÜZGEN

enes.tuzgen@ihu.edu.tr

Abdullah Enes Tüzgen lisans eğitimini onur derecesiyle Boğaziçi Üniversitesinde (2008), yüksek lisansını Prof. Dr. Şerif Mardin’in danışmanlığında Sabancı Üniversitesinde tamamladı (2010). Doktora eğitimini University of Delaware’de (A.B.D.) sürdürmektedir. İbn Haldun Üniversitesinden önce, Medeniyetler İttifakı Enstitüsünde (FSMVÜ), Sabancı Üniversitesinde ve University of Delaware’de asistanlık yaptı. İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfında (İSAR) araştırmacı olarak çalıştı. İlgi alanları arasında uluslararası ilişkiler teorileri, Orta Doğu siyaseti, dış politika analizi ve bölgesel entegrasyon bulunmaktadır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Mustafa KARAPINAR

mustafa.karapinar@ihu.edu.tr

Mustafa Karapınar 2012 yılında Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinden, 2017 yılında ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında İlimler ve Sanatlar Merkezi Onur Programında İslami ilimler, sosyal bilimler ve dil bilimleri eğitimi aldı. Bu dönemde üniversite ve lise öğrencilerine yönelik olarak Arapça ve İslami ilimler seminerleri verdi, Liseli Araştırmacılar Akademisinde koordinatörlük yaptı. Halen İbn Haldun Üniversitesi Temel İslam Bilimleri yüksek lisans programında çalışmalarına devam etmektedir. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Sezer DURAK

sezer.durak@ihu.edu.tr

Sezer Durak 2011 yılında Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 2016 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Lisans eğitimi sırasında İlimler ve Sanatlar Merkezi Onur Programında İslami ilimler, sosyal bilimler ve dil bilimleri eğitimi aldı. Halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Bilim Dalında yüksek lisans tezini hazırlamaktadır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Muhammet Talha KAAN

muhammet.kaan@ihu.edu.tr

Muhammet Talha Kaan 2012 yılında Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 2017 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden, 2018 yılında ise Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında çeşitli eğitim kurumlarından hukuk, sosyal bilimler ve dil bilimleri eğitimleri aldı. Hukuk eğitiminin ardından Avukatlık stajını İstanbul Barosu’nda 2018 yılında tamamladı. Halen İbn Haldun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası ve Mukayeseli Hukuk Programı’nda yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir. İlgi alanları arasında İdare Hukuku, Hava ve Uzay Hukuku, Uluslararası Kamu Hukuku ve Sivil Havacılık yer almaktadır. İngilizce ve giriş düzeyinde Arapça bilmektedir.

Selman KÜÇÜKSUCU

selman.kucuksucu@ihu.edu.tr 

Selman Küçüksucu 2013 yılında Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinden, 2018 yılında ise Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler (%100 Arapça) Fakültesinden mezun oldu. Lisans eğitimi esnasında İstanbul Eğitim ve Araştırma Vakfında (İSAR) İslami İlimler, Sosyal Bilimler ve Dil Seminerleri aldı. Halen İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Fatma ATEŞ

fatma.ates@ihu.edu.tr

Fatma Ateş Almanya’da doğdu. Türkiye Diyanet Vakfı eğitim bursuyla devam ettiği Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2014 yılında mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalında başladığı yüksek lisans eğitimini İslam ceza hukukunda ihtiyat prensibine dair tezi ile tamamladı (2017). Lisans eğitimi süresince İslami ilimler, sosyal bilimler ve dil bilimleri seminerleri aldığı İlimler ve Sanatlar Merkezi (İSM) Onur Programından 2015 yılında mezun oldu. Eğitime Destek Programları (EDEP) Merkezinde iki yıl araştırmacı olarak vazife yapan Ateş, burada İslami ilimlerle ilgili dersler verirken ihtisas programına da devam etti. Almanca, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Hatice UYARER

hatice.uyarer@ihu.edu.tr

Hatice Uyarer Konya’da doğdu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde, bir dönemi Zarqa Üniversitesinde (Ürdün) olmak üzere 2017 yılında bitirdi. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi Bilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı. Öte yandan İslami ilimler, sosyal bilimler ve dil bilimleri seminerleri aldığı İlimler ve Sanatlar Merkezinden (İSM) 2017 yılında mezun oldu. Klasik İslam Felsefesinde Varlık Anlayışı, İbn Sina Düşüncesi, Fıkıh Usûlü-Felsefe İlişkisi ile ilgilenen Uyarer, hâlen Marmara Üniversitesinde yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Hüsna Hamiyet ALTIN

husna.altin@ihu.edu.tr
Hüsna Hamiyet Altın 2009 yılında Robert Kolej’den, 2013 yılında Yale Üniversitesi Tarih bölümününden mezun oldu. Lisans eğitiminden sonra iki yıl 29 Mayıs Üniversitesi Kur’an Araştırmaları Merkezi’nde (KURAMER) araştırmacı ve tercüman olarak görev yaptı. Yüksek lisans eğitimini Berlin Frei Üniversitesi’nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde “Klasik Dönem Sonrası Tefsir Geleneğinde Muhakeme Türü” başlıklı teziyle tamamladı. İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca ve Farsça bilmekte olup halen doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Şenel TOKSÖZ KORKMAZ

senel.toksoz@ihu.edu.tr

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde, bir dönemi Zarqa Üniversitesi’nde (Ürdün) olmak üzere 2017 yılında bitirdi. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı. Lisans eğitimiyle birlikte klasik ilimler, sosyal bilimler ve dil bilimleri seminerleri aldığı İlimler ve Sanatlar Merkezinden (İSM) 2017 yılında mezun oldu. Halen İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Ana Bilim Dalında yüksek lisansına devam etmektedir. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur