Onur Programı

2017-2018 Güz Dönemi Atölyeleri

ÖZGÜN YAZARLIK

“İçindeki yazarla tanış!”

Bu atölye, kendi edebi/sanatsal üslubunu keşfetmek ve zenginleştirmek arzusu taşıyanlar içindir.

Atölye Danışmanı : Ahmet Murat ÖZEL

Atölye Dili : Türkçe

GÜNCEL PROBLEMLER FARKLI YAKLAŞIMLAR

“Benim bir meselem var!”

Bu atölye, günümüz dünyasındaki küresel ve yerel problemlere dair söyleyecek sözü olanlara yöneliktir.

Atölye Danışmanı : A. Enes TÜZGEN

Atölye Dili : Türkçe

OSMANLI TÜRKÇESİ

“Senin dilin, senin hazinen!”

Bu atölye, Osmanlı ilim mirasını keşfe çıkmak isteyenlere yöneliktir.

Atölye Danışmanı : Abdullah Saçmalı

Atölye Dili : Türkçe 

MUSLIM WORLD in WESTERN MEDIA

Bu atölyede Batı medyasının Müslümanlarla ilgili konuları nasıl ele aldıkları incelenecek.

Atölye Danışmanı : Haktan TURSUN

Atölye Dili : İngilizce

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur