Onur Programı

2017-2018 Bahar Dönemi Atölyeleri

DERGİ EDİTÖRLÜĞÜ

“Dergi: Hür tefekkürün kalesi”

Bu atölye, yazmanın ötesinde yayınlama isteği duyan ve özellikle de dergi çıkarmaya dair süreçleri öğrenme ve uygulama heyecanı taşıyanlara yöneliktir.

Atölye Danışmanı : Ahmet Murat ÖZEL

Atölye Dili : Türkçe

ETKİLİ İLETİŞİM ve BEDEN DİLİ

“İletişim seninle başlar!”

Bu atölye, gerek birebir gerekse toplu konuşmalarda ihtiyaç duyulabilecek dinleme ve kendini ifade etme becerilerini geliştirmek ve güçlendirmek isteyenler içindir.

Atölye Danışmanı : Duygu DİNÇER

Atölye Dili : Türkçe 

TÜRKİYE SİYASETİNDE TARTIŞMALI KONULAR

“Çatışma ve çözüm arasında memleket meseleleri”

Bu atölyede iç politika tartışmalarının merkezindeki temel çatışma alanları üzerinde durulacaktır.

Atölye Danışmanı : Ali ASLAN

Atölye Dili : Türkçe

ORTADOĞU’DA GÜNCEL KRİZLER

“Siyasal ve toplumsal analizler”

Ortadoğu coğrafyasındaki mevcut siyasi krizlerin tartışılacağı bu atölye, katılımcılara bölgenin temel dinamikleri hakkında bir perspektif kazandırmayı hedeflemektedir. 

Atölye Danışmanı : A. Enes TÜZGEN

Atölye Dili : Türkçe 

CULTURE and MODERNITY

“Modern icatlarla kültürün dönüşümü”

Bu atölyede modern dünyada insanların hayatına girmiş olan eşyaların etkileri analiz edilecektir.

Atölye Danışmanı : Haktan TURSUN

Atölye Dili : İngilizce

OSMANLI MATBUATINDA ÇOCUK

“Terbiye-i evladdan vezaif-i etfale”

Bu atölyede Osmanlı Devletinin son dönemindeki çocuk eğitimi yayınları üzerinde durulacaktır. 

Atölye Danışmanı : Esra Kılavuz ESER

Atölye Dili : Türkçe 

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur