Onur Buluşmaları – Doç. Dr. Burhan Köroğlu


Felsefe Bölümü Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Burhan Köroğlu, Onur Programı’nın düzenlediği Onur Buluşmaları kapsamında, 9 Nisan Salı günü “CV’de Olmayan Hayatım” başlıklı bir konuşma yaptı.

Felsefe alanında önemli eserleri bulunan Doç. Dr. Burhan Köroğlu, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümünü bitirdi. Lisans eğitiminden sonra Ürdün’e giderek 1993 yılında Ürdün Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Aynı fakültede doktora eğitimine devam eden Köroğlu 2001 yılında doktora eğitimini tamamladı. 2008 yılına kadar İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2008 yılından sonra Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi’nin başkanlığını yapan Köroğlu ayrıca yurtiçindeki ve yurtdışındaki çeşitli üniversitelerde de öğretim üyesi olarak görev yaptı. Halihazırda İbn Haldun Üniversitesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Burhan Köroğlu İslam felsefesi başlığı altında, Endülüs düşüncesi, Yeni Platonculuk, İslam siyaset düşüncesi ve kelam ilmi alanlarında çalışmakta olup Köroğlu’nun Türkçe, İngilizce ve Arapça tercüme ve telif eser ve makaleleri mevcuttur.

Ürdün Kralının Türkçe Bildiğini Nasıl Farkettim

Lisans eğitiminden sonra kazandığı Arapça Dil Kursu bursu ile Ürdün’e gittiğini söyleyen Burhan Köroğlu, Ürdün Üniversitesini beğenmesi üzerine yüksek lisansını da burada yapmaya karar verdiğini belirtti. Üniversite yüksek lisans eğitim bursu başvurusunun sonuçlanmasının zaman alması sebebiyle çeşitli zorluklar yaşadığını aktaran Köroğlu, günümüzdeki eğitim koşullarının ve öğrencilerin durumunun eskiye nazaran daha iyi olduğunu da belirtti. Üniversitede yüksek lisans eğitimine başlamasından bir süre sonra, Üniversiteyi Ürdün Kralının ziyaret ettiğini belirtti. Kraliçenin kendisine nereli olduğunu sorduğunu ve Ürdün Kralının Köroğlu’nun Türk olduğunu öğrenmesi üzerine kendisiyle Türkçe konuştuğunu aktaran Burhan Köroğlu böylece Kralın Türkçe bildiğini de öğrenmiş olduğunu belirtti.

Sultan Abdülhamit Beni Kurtarmış Oldu

Bir yolculuğunda Ürdün’den Türkiye’ye kara yolu üzerinden geldiğini belirten Köroğlu, yanında bulunan Arapça kitaplar nedeniyle Irak gümrük noktasında bekletildiğini söyledi. O yıllarda Irak ve Suriye istihbaratının çok sıkı denetimler yaptığını belirten Köroğlu, gümrük şefinin o esnada gümrük noktasında bulunmaması sebebiyle bir gün süreyle bekletildiğini belirti. Gümrük şefinin geldikten sonra kendisine Sultan Abdülhamit’i sevip sevmediğini sorması üzerine karşısındaki kişinin düşüncesinin ne olduğunu bilmemesine rağmen doğruyu söylemenin daha iyi olacağını düşündüğünü belirten Köroğlu,  bu nedenle Sultan Abdülhamit’i sevdiğini söylediğini belirtti. Bu cevabından sonra gümrük şefinin de Abdülhamit’i sevdiğini söylediğini ve geçmesine izin verdiğini söyleyen Köroğlu, böylece Sultan Abdülhamit beni kurtarmış oldu dedi.

Bunlarla beraber, öğrencilik yıllarında yaşadığı bir çok olaya değinen Doç. Dr. Köroğlu öğrencilerimize kendi yaşadığı tecrübeler ışığında nasihatlerde bulundu.

Onur Programı Koordinatörü Abdullah Enes Tüzgen’in, Doç. Dr. Burhan Köroğlu’na hediye takdim etmesiyle program son buldu.