İlm-i Nefs ve Modern Psikoloji Diyaloğu

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

MUKAYESELİ İNSAN ONTOLOJİSİ VE PSİKOLOJİSİ

Prof. Dr. Recep Şentürk
Prof. Dr Medaim Yanık

 • İnsan Nedir? İnsan Ruhu / Zihni Nasıl İşler?
 • İnsanı Nasıl Anlarız?
 • Nefsin Mertebeleri İle Akıl-Duygu İlişkisi
 • Ruh-Beden İlişkisi
 • Mutluluk: Arzuların Tatmini mi Terbiyesi mi?
 • Aşk ve Eş İlişkileri
 • Psikolojik / Ruhî / Kalbî Hastalıklar ve Tedavi Metotları
 • Çocukluktan Erişkinliğe Nefs Terbiyesi / Psikolojik Gelişim
 • Dürtü mü Şeytan mı?
 • Karar Verirken Ne Kadarı Biz, Ne Kadarı Başkaları?
 • Bütün lisans ve lisansüstü öğrencilerine, akademik ve idari kadroya açıktır.

HER ÇARŞAMBA 16.00

MUKADDİME SALONU

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ