Akademik Personel

Mahmut Salih ESER

msalih.eser@ihu.edu.tr

Mahmut Salih Eser Konya’da doğdu. Lisans eğitimini 2006 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam Hukuku Bilim Dalında Hanefi fıkhının teşekkül dönemine dair hazırladığı teziyle 2009 yılında bitirdi. Lisans ve lisansüstü eğitimi süresince pek çok kurs ve seminer programına katıldı. İslami ilimler, sosyal bilimler ve dil bilimleri seminerlerinden oluşan İlimler ve Sanatlar Merkezi (İSM) Onur Programını tamamladı ve aynı kurumda 2011-2017 yılları arasında eğitimcilik ve genel sekreterlik vazifelerinde bulundu. Lise yıllarından itibaren din eğitimi sahasıyla teorik ve pratik olarak yakından ilgilendi, farklı yaş gruplarına projeler hazırladı. Evlad-ı Fatihan Akademisi, Liseli Araştırmacılar Akademisi, Miftah Akademi vb. organizasyonların kuruluşunda ve koordinesinde yer aldı. İngilizce ve Arapça bilen Eser, halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalında doktora tezini hazırlamaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.


Esra Kılavuz ESER

esra.eser@ihu.edu.tr

Esra Kılavuz Eser Üsküdar’da doğdu. 2007 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini birincilikle bitirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalında başladığı yüksek lisans eğitimini, erken dönem Hanefi fıkhı üzerine hazırladığı teziyle 2010 yılında tamamladı. Aynı üniversitede doktora eğitimine hâlen devam etmekte ve klasik dönem Osmanlı hukuk düşüncesine dair doktora tezini hazırlamaktadır. Doktora döneminde ayrıca din eğitimiyle de ilgilenen Eser, Montessori eğitimlerine katılarak eğitimci sertifikası aldı ve 2012-2015 yılları arasında Özel Palet Eğitim Kurumlarında Değerler Eğitimi koordinatörlüğünü yürüttü. EDEP vb. muhtelif kurumlarda üniversite öğrencilerine yönelik İslami ilimler seminerleri verdi. İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.


Fatma ATEŞ

fatma.ates@ihu.edu.tr

Fatma Ateş Almanya’da doğdu. Türkiye Diyanet Vakfı eğitim bursuyla devam ettiği Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2014 yılında mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalında başladığı yüksek lisans eğitimini İslam ceza hukukunda ihtiyat prensibine dair tezi ile tamamladı (2017). Lisans eğitimi süresince İslami ilimler, sosyal bilimler ve dil bilimleri seminerleri aldığı İlimler ve Sanatlar Merkezi (İSM) Onur Programından 2015 yılında mezun oldu. Eğitime Destek Programları (EDEP) Merkezinde iki yıl araştırmacı olarak vazife yapan Ateş, burada İslami ilimlerle ilgili dersler verirken ihtisas programına da devam etti. Almanca, İngilizce ve Arapça bilmektedir.


Sezer DURAK

sezer.durak@ihu.edu.tr

Sezer Durak 2011 yılında Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 2016 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Lisans eğitimi sırasında İlimler ve Sanatlar Merkezi Onur Programında İslami ilimler, sosyal bilimler ve dil bilimleri eğitimi aldı. Halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Bilim Dalında yüksek lisans tezini hazırlamaktadır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.


Mustafa KARAPINAR

mustafa.karapinar@ihu.edu.tr

Mustafa Karapınar 2012 yılında Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinden, 2017 yılında ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında İlimler ve Sanatlar Merkezi Onur Programında İslami ilimler, sosyal bilimler ve dil bilimleri eğitimi aldı. Bu dönemde üniversite ve lise öğrencilerine yönelik olarak Arapça ve İslami ilimler seminerleri verdi, Liseli Araştırmacılar Akademisinde koordinatörlük yaptı. Halen İbn Haldun Üniversitesi Temel İslam Bilimleri yüksek lisans programında çalışmalarına devam etmektedir. İngilizce ve Arapça bilmektedir.


Hatice UYARER

hatice.uyarer@ihu.edu.tr

Hatice Uyarer Konya’da doğdu. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde, bir dönemi Zarqa Üniversitesinde (Ürdün) olmak üzere 2017 yılında bitirdi. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi Bilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı. Öte yandan İslami ilimler, sosyal bilimler ve dil bilimleri seminerleri aldığı İlimler ve Sanatlar Merkezinden (İSM) 2017 yılında mezun oldu. Klasik İslam Felsefesinde Varlık Anlayışı, İbn Sina Düşüncesi, Fıkıh Usûlü-Felsefe İlişkisi ile ilgilenen Uyarer, hâlen Marmara Üniversitesinde yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir. İngilizce ve Arapça bilmektedir.


Abdullah Enes TÜZGEN

enes.tuzgen@ihu.edu.tr

Abdullah Enes Tüzgen lisans eğitimini onur derecesiyle Boğaziçi Üniversitesinde (2008), yüksek lisansını Prof. Dr. Şerif Mardin’in danışmanlığında Sabancı Üniversitesinde tamamladı (2010). Doktora eğitimini University of Delaware’de (A.B.D.) sürdürmektedir. İbn Haldun Üniversitesinden önce, Medeniyetler İttifakı Enstitüsünde (FSMVÜ), Sabancı Üniversitesinde ve University of Delaware’de asistanlık yaptı. İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfında (İSAR) araştırmacı olarak çalıştı. İlgi alanları arasında uluslararası ilişkiler teorileri, Orta Doğu siyaseti, dış politika analizi ve bölgesel entegrasyon bulunmaktadır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.


Fation SHABANI

fation.shabani@ihu.edu.tr

Fation Shabani lisans (2009) ve yüksek lisans (2011) eğitimini Uludağ Üniversitesinde tamamladı. Doktora eğitimini Marmara Üniversitesinde halen sürdürmektedir. İbn Haldun Üniversitesinden önce İlimler ve Sanatlar Merkezinde (İSM) araştırmacı olarak çalıştı. Evlâd-ı Fâtihân Eğitim Akademisinin (EVFA) koordinatörlüğünü yürüttü. Balkan Araştırmaları Dergisinin yönetim kurulunda yer almaktadır. İlgi alanları arasında İslam Hukuku, Osmanlı Hukuku ve Balkan Coğrafyası ve Tarihi bulunmaktadır. İngilizce, Arapça ve Arnavutça bilmektedir.


Abdüssamed SARIKAYA

abdulsamet.sarikaya@ihu.edu.tr

Abdüssamed Sarıkaya Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinden 2010 yılında mezun oldu. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı (2015). Lisans eğitimi ile birlikte İlimler ve Sanatlar Merkezinde İslami ilimler, sosyal bilimler ve dil bilimleri eğitimi aldı. Aynı kurumda İslami ilimler sahasında farklı dersler verdi. Halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam Bilim Dalında yüksek lisans tezini hazırlamaktadır.


Bernanur KUYRUKÇU

bernanur.kuyrukcu@ihu.edu.tr

Bernanur Kuyrukçu Ankara’da doğdu. 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimine başladı. 2014 yılında Sosyoloji ile çift anadal programına kabul aldı. 2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinden mezun oldu. Halen Şehir Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programında çalışmalarına devam etmektedir.